Juniori Jokipojat ry:n sääntömääräinen syyskokous 24.10.2017 klo. 18:00

Paikka. Islo länsikatu 15 80110 Joensuu

Kokouksen käsiteltävät asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
3. Käsitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
4. Käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilien ja hallinnon osalta.
6. vahvistetaan kuluvan kauden tulo- ja menoarvio
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenistöllä on kokouksen asialistalle jotain muuta käsiteltävää ,ilmoita sähköpostilla 15.10.2017 mennessä jarmo.mustonen@jokipojat.fi