Hallitus tiedottaa

Tiedote 28.10.2016
Seuran syyskokous on vahvistanut kokouksessaan 27.10.2016 kauden 2015-2016 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilien ja hallinnon osalta. Kokous on myös vahvistanut kauden 2016-2017 tulo- ja menoarvion.

Kokouksen pöytäkirja tulee näkyville myclubiin. Toimintakertomus löytyy materiaalipankista.

Tiedote 19.8.2016
Seura haki kesällä palvelukseensa myynnin- ja markkinoinnin ammattilaista. Avoimeen paikkaan tuli 7 hakemusta, joiden perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä, joista hallitus valitsi paikkaan Jarmo Mustosen. Jarmo aloittaa uudessa työssä 1.9.2016.

Kaudella 2016-2017 seura ja hallitus tulevat tiedottamaan jäsenistölleen seuran sisäisistä asioista pääasiassa myclubin kautta.

Tiedote 14.6.2016
Juniori Jokipoikien uusi hallitus on järjestäytynyt ja hallituksen kaudella 2016-2017 muodostavat seuraavat jäsenet allaolevissa ryhmissä:
Taloustiimi: Petri Sallinen (pj), Pia Lehikoinen, Petri Inkinen, Marika Mali ja Sanna Flinkman
Sporttitiimi: Mika Vähäniitty (vpj), Jarmo Mustonen, Tapio Mustonen, Jarmo Manninen, Jan-Petri Kovanen ja Niko Eiserbeck

Tiedote 27.5.2016
Seuran kevätkokous on vahvistanut kauden 2016-2017 maksut seuraavasti:

Jäsenmaksu: 20e jonka kaikki seuran jäsenet maksavat kesäkuussa. Pelaajien ja toimihenkilöiden jäsenmaksu veloitetaan joukkueiden tililtä kesäkuun toimintomaksun yhteydessä.

Seuramaksu:  Varsinainen seuramaksu tulevalla kaudella on 450e/pelaaja/kausi (37,50ekk)

Lisäksi hallitus on esittänyt ja kevätkokous on vahvistanut seuraavat asiat:

- Alustavan talousarvion ja toimintasuunnitelman kaudelle 2016-2017

- Viime kevään ylimääräisestä 20e/pelaaja seuramaksusta palautetaan puolet ja ylimääräinen kerätty jäämaksu palautetaan kokonaisuudessaan joukkueille takaisin.

- Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin jatkamaan kaudet 2016-207 ja 2017-2018: Petri Inkinen, Jan-Petri Kovanen, Pia Lehikoinen ja Jarmo Mustonen

- Uusina hallituksen jäseninä valittiin kausille 2016-2017 ja 2017-2018: Niko Eiserbeck, Sanna Flinkman ja Marika Mali

- Kaudella 2016-2017 hallituksen muodostavat: Petri Sallinen (pj), Mika Vähäniitty (varapj), Niko Eiserbeck, Sanna Flinkman, Petri Inkinen, Jan-Petri Kovanen, Pia Lehikoinen, Marika Mali, Jarmo Manninen, Jarmo Mustonen ja Tapio Mustonen

Jäsenkokouksessa käytiin läpi lisäksi mm Erä-Urheilun ostohyvityksiä. Hallitus muistuttaa kaikkia jäseniään siitä, että asioidessaan Joensuun Inter-Sporteissa, kannattaa joukkuekohtainen numero ilmoittaa.

Tiedote 25.7.2015
Mika Martikaisen työsopimus on irtisanottu päättymään 31.7.2015.

Juniori Jokipoikien kevätkokouksessa 7.5.2015 käsiteltyjä asioita sekä tehtyjä päätöksiä.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petri Sallinen. Erovuoroisena hallituksesta eroaa Tuomas Pippola. Hänen tilalleen uutena jäsenenä valittiin Tapio Mustonen.

Hallitus selvitti jäsenistölle yhdistyksen taloustilannetta sekä taustaa edelliseltä tilikaudelta. Huonon taloustilanteen takia on hallitus käynnistänyt toimenpiteitä tilanteen tervehdyttämiseksi. Kulujen karsimisen lisäksi ehdotettiin ja hyväksyttiin seuraavat maksut:

Jäsenmaksu: 20e jonka kaikki seuran jäsenet maksavat kesäkuussa.

Pelaajien ja toimihenkilöiden jäsenmaksu veloitetaan joukkueiden tililtä kesäkuun toimintomaksun yhteydessä.

Ylimääräinen seuramaksu: 20e/pelaaja veloitetaan toukokuussa joukkueiden tililtä pelaajaluetteloiden mukaisesti.

Ylimääräinen seuramaksu peritään kerran ja sillä pyritään elvyttämään taloutta.

Seuramaksu:  varsinainen seuramaksu tulevalla kaudella on 450e/pelaaja/kausi (37,50ekk)

Seuramaksua veloitetaan toukokuusta lähtien joukkueiden tililtä pelaajaluetteloiden mukaisesti.

Aloittavalta ikäluokalta maksu veloitetaan  9 kuukaudelta alkaen  elokuusta.

Niko Svensk  esitteli tekemäänsä selvitystä jääkiekkoilun kulurakenteesta. Todettiin, että suurimmat menot joukkueille ovat harjoittelu, pelimatkat ja seuramaksut 

Kaudella 2014-2015 käynnistetty kolmivuotisprojekti  aloittavien ikäluokkien tukemiseksi jatkuu edelleen. Projektin tarkoituksena on pienentää aloittavien ikäluokkien harrastuskustannuksia ja siten lisätä harrastajamääriä. Varoja on jo kerätty, mutta uusia tukijoita toivotaan lisää. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: lehikoinen.pia@gmail.com. Kaikki pienetkin lahjoitukset ovat tervetulleita!

Juniori Jokipojat on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Terveystalon kanssa. Yhteistyösopimus pitää sisältää vuotuisen tuen sekä Terveystalon palveluiden käytöstä kertyvän tuen. Jatkossa Terveystalolla asioidessa tulee ilmoittautumisen / maksamisen yhteydessä ilmoittaa viestiksi Juniori Jokipojat.

Yhteistyö Intersportin kanssa jatkuu. Joukkuekohtaiset asiakasnumerot löytyvät seuran nettisivuilta.

Joukkueenjohtajia ja rahastonhoitajia tullaan ohjeistamaan yllä mainituista sopimuksista viikolla 20.

Lopuksi Markku Kyllönen esitteli harrastajakartoituksen ja jäsenistö keskusteli yleisesti harrastajamääristä sekä A:n tilanteesta. 

Juniori Jokipoikien hallituksen tiedote 25.03.2015
Hallitus on 24.3.2015 pidetyssä kokouksessa päättänyt tehdä organisaatiomuutoksen myötä palkatun henkilöstön toimenkuviin seuraavia muutoksia: Mika Martikainen vastaa jatkossa seuran hallinnollisista työtehtävistä ja toimii edelleen seuran yhteyshenkilönä  Jääkiekkoliiton ja yhteistyöseurojen välillä. Markku Kyllönen ottaa vastuun  seuran valmennuksesta, sen urheilullisesta kehityksestä sekä ns. kenttätyöstä joukkueiden ja valmentajien parissa. Muutosten toimivuutta tullaan seuraamaan hallituksen toimesta. 

Juniori Jokipoikien hallituksen tiedote 13.3.2015
Hallitus on 13.3.2015 pitämässään kokouksessaan tehnyt seuraavia päätöksiä:

- Talouden tasapainottamisen ja kulurakenteen yksinkertaistaminen siten, että toiminnanjohtajan määräaikaista työsuhdetta ei jatketa ja henkilöstön toimenkuvien uudelleen organisointi aloitetaan

- Seuran uutena maalivahtivarustevastaavana aloittaa -05 joukkueen joukkueenjohtaja Mika Kipinä

Lisätietoja antaa tarvittaessa puheenjohtaja Petri Sallinen

 

Juniori Jokipoikien hallituksen tiedote 6.2.2015

Juniori Jokipoikien hallitus on kokoontunut kuluvan kauden aikana 11 kertaa. Ylimääräisessä kokouksessa 13.1. on hallitukseen valittu uudet jäsenet Jarmo Mustonen ja Petri Inkinen hallituksesta eronneiden Jukka Huhdan ja Ari Aaltosen tilalle. Hallituksen entisen puheenjohtajan Ilpo Haapalan tilalle puheenjohtajaksi on nimetty Petri Sallinen.

Hallitus on järjestäytynyt kahteen ryhmään; sporttipuoleen ja talouspuoleen. Talous ja hallinto: Petri Sallinen, Pia Lehikoinen, Tuomas Pippola ja Erkki Voutilainen (asiantuntija) Sportti: Mika Vähäniitty, Jarmo Mustonen, Jan-Petri Kovanen ja Milka Oksman. Sportin asiantuntijana toimii Mika Martikainen.

Sporttipuoli keskittyy seuran urheilullisiin asioihin, kuten valmentajien kouluttamiseen, pelaajamäärien kasvattamiseen, sekä harjoittelun kehittämiseen. Talous ja hallinto keskittyy puolestaan mm. seuran budjettiin ja talouteen, markkinointiin sekä seuran sponsorisopimuksiin.

Ryhmät valmistelevat käsiteltävät asiat esitettäväksi hallitukselle ja kokoontuvat tiheämmin kuin koko hallitus. Hallitus päättää kaikista asioista kuitenkin aina yhdessä, ja kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua molempien ryhmien kokouksiin. 

Hallitus on listannut kevään 2015 päätavoitteikseen seuraorganisaation kehittämisen, pelaajamäärien kasvattamisen, seuran sisäisen koulutuksen laajentamisen, tiedottamisen parantamisen, valmennuksen kehittämisen sekä harrastuskustannusten pienentämisen erityisesti aloittavissa ikäluokissa. Hallitus tulee jatkossa tiedottamaan tavoitteiden eteen tehtävistä päätöksistä ja linjauksista seuran nettisivuilla.

Päätöksiä:

Hallituksen kokous 19.1.2015

Seuran sisäiset valmentajakoulutukset alkavat helmikuussa 2015. Koulutusten vetäjänä toimii B- junioreiden vastuuvalmentaja Markku Kyllönen yhdessä seuran taitovalmentaja Janne Hattusen sekä valmennuspäällikkö Mika Martikaisen kanssa. Koulutusta tullaan tarjoamaan kaikkien ikäluokkien valmentajille ja sen avulla pyritään jakamaan seuran palkattujen valmentajien tietotaito kaikille joukkueille ja valmentajille. Samalla kartoitetaan seuran valmennuksen tilannetta. Markku Kyllönen tulee toimimaan apuna myös valmentajarekrytoinnissa. Hallitus seuraa koulutusten ja kartoituksen etenemistä.

Aloittavien ikäluokkien harrastuskustannusten pienentämiseksi aloitetaan kolmivuotinen projekti, jonka avulla pyritään tiputtamaan kustannuksia ja helpottamaan siirtymistä luistelukoulusta pelaaviin ikäluokkiin. Hallitus tiedottaa myöhemmin projektin etenemisestä.